หมวดสินค้าสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์แปรรูปอาหารหลากหลายชนิด เครื่องบดเนื้อ เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องทำลูกชิ้น และสินค้าอื่นๆอีกมายมากหลายขนาด